Faktaa tuotelanseerauksesta

Lanseerauksesta on tullut tärkeä osa yrityksen jatkuvaa markkinointityötä sekä toimintamallia.

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää panostaa systemaattiseen, jatkuvaan ja huolelliseen lanseerausmarkkinointiin, sillä jatkossa yhä harvemmalla yrityksellä on varaa epäonnistua lanseerauksessa.

Lanseerauspäätös vaikuttaa vahvasti yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Tuotteessa, joka lanseerataan, tulee olla jotain kilpailuetua jo markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Nykyisessä bisnestilassa tapahtuva lanseeraus on yleistynyt jatkuvasti. Usein tuotelanseerausta suunnataan nykysegmentin ulkopuolelle.

  • MITEN SAAT ENEMMÄN IRTI LANSEERAUSTILAISUUDESTASI?
  • MITEN SAAT NOPEASTI JA TEHOKKAASTI KERÄTTYÄ KAIKEN TARVITSEMASI TIEDON?

Enää ei tarvita lomakkeita, joihin tulokset kerätään, Audience Response -palautejärjestelmä kruunaa tilaisuutesi!