Äänestysmallit:

1. Monivalintaäänestyksessä yleisölle tarjotaan 2-10 vaihtoehtoa, joista jokainen voi äänestää parhaaksi katsomaansa vaihtoehtoa.

Tulokset voidaan esittää:

äänimäärinä tai

prosentteina

vaaka- tai pystypalkkeina

ympyräkaaviona

Oikeat vaihtoehdot voidaan määrittää etukäteen. Tällöin valitut vaihtoehdot korostetaan tuloksia näytettäessä.

Kuten kaikissa muissakin äänestystyypeissä, käyttäjä voi valita käytettävät värit mielensä mukaan ja tehdä esityksestä juuri haluamansa näköisen.

Monivalintaäänestys on äänestystyypeistä tavallisin.

 

2. Monikierrosäänestys toimii samalla tavalla kuin monivalintaäänestys, mutta jokainen vastaaja voi antaa äänensä usealle vaihtoehdolle.

Äänestykset etenevät kierroksittain, joita voi olla enintään kymmenen. Kun haluttu määrä kierroksia on käyty läpi, lasketaan tulokset yhteen.

Tulokset voidaan esittää:

  • äänimäärinä
  • prosentteina tai
  • symboleina, sekä
  • vaakapalkki- tai pystypalkkeina
  • ympyräkaaviona

Tulokset voidaan myös piilottaa, tai näyttää vain eniten ääniä saaneet vaihtoehdot.

Tuloksia voidaan myös verrata edellisen äänestyskerran tuloksiin, jolloin ohjelma näyttää sekä viimeisimmän äänestyskerran tulokset, että sitä edeltäneet tulokset.

 

3. Järjestävässä äänestyksessä jokainen vastaaja järjestää vastausvaihtoehdot haluamaansa arvojärjestykseen.

Tulokset voidaan esittää:

  • sijalukuina tai
  • symboleina
Äänestyskierrokset:

Näytetään kaikkien vastausvaihtoehtojen saamat äänet jokaista kierrosta kohden.
Voidaan käyttää myös nk. poissulkevana äänestyksenä, jolloin jokainen vastausvaihtoehto voi saada vain yhden sijan: jokaisen äänestyskierroksen jälkeen näytetään jo lukitut vaihtoehdot, jolloin näitä vaihtoehtoja ei voi enää äänestää.

Yleisin käyttötapa:
  • henkilövaalit

Valitaan esimerkiksi puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä hallituksen jäsenet.