Seminaareissa hyvin usein esitelmöitsijä kertoo asiaansa yksipuolisesti ja harvassa on niitä esitelmöitsijöitä, jotka saavat koko kuulijakunnan mukaan esityksiin.

Jotta seminaarien teho ei jää yksin esitelmöitsijän persoonan varaan, Audience Response yleisöpalautejärjestelmällä saadaan varmasti esityksestä kiinnostava ja mukaansa tempaava.

Jokaiselle seminaarin osaanottajalle jaetaan Response -mittarit, joiden avulla he pääsevät vaikuttamaan esityksen kulkuun mitä moninaisimmilla tavoilla.

Power Point -esitykseen liitetyt kysymysvaihtoehdot aktivoivat kuulijakuntaa ja esitelmöitsijä pääsee huomattavasti tehokkaammin interaktiiviseen kanssakäymiseen osallistujien kanssa.

Lisäksi annetuista palautteiosta saadaan fantastisia tilastoja ja raportteja yleisön mielipiteistä ja reaktioista.