Suomen messut

Suomen messut järjestävät runsaasti yleisötapahtumia, joissa on käytetty palveluamme.

Uusi Suomi

Olemme olleet mukana Uuden Suomen lukijatilaisuuksissa. Tilaisuudessa on ollut jokin teema, jossa on pyydetty myös yleisön mielipiteitä Response -laitteiston avulla.

Listassa yrityksiä ja yhteisöjä, joissa on käytetty Response -yleisöpalautejärjestelmää:

3M Oy
Algol Oy
Alpress/Kustannus Oy Aamulehti
AstraZeneca Oy
Autokoululiitto
Basildon District Council (UK)
Blaenau Gwent Local Health Board (UK)
Boehringer Ingelheim Ky
eBRC
Eduskunta (Tulevaisuusvaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta)
Oy Eli Lilly Ab
Elämä On Parasta Huumetta ry
Elämäni sankari ry
eTampere
EURACT.org
Finnvera Oyj
Gaia Group Oy
GlaxoSmithKline Oy
Gwent Police Authority (UK)
Helsingin juhlaviikot
Helsingin Kauppakamari
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Henry ry
Hermia
Hewlett-Packard
HUS/Sisätautien klinikka
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Janssen Cilag Oy
Kangasalan kunta
Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL
Kemianteollisuus ry
Keskuskauppakamari
Kings College (UK)
Kokoomus rp.
Kuntaliitto
Kymenlaakson liitto
Laatukeskus
Lahden seutu
Lappeenrannan TY
Lempäälän kunta
Loefler Management & Media (Sweden)
Metso Oyj
Metsäteho Oy
Mood House Oy
MTV3 Oy
Neteffect Oy
Nordea
Novartis Oy
Nuorkauppakamari Euroopan kongr.
Organon Oy
Orion Pharma
Osuuspankkikeskus
Oulun yliopisto/Lääketieteellinen tiedekunta
PAM
PBI Media Inc. (UK)
Pfizer Oy
Pharmacia Oy
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry.
Pohjois-Savon AMK, Kuopio
Puolustusvoimat/Maanpuolustuskorkeakoulu MPKK
Reumaliitto ry.
SAK
Sampo Oyj
Savonia-ammattikorkeakoulu
Sisäasiainministeriö
Sitra
SMY ry
Sonera Oyj
Stakes
Stora Enso Oyj
Suomen Business enkelit
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen MSD Oy
Suomen Valmentajat ry
Svenska Handelshögskolan Hanken
Svenska Socialdemokrater
Tamglass Oyj
Tampereen AMK
Tampereen Kauppakamari
Tampereen kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tecniquest Ltd. (UK)
Tekes
TE-keskus/Pirkanmaa
Telecities.org
TIEKE ry
Tulikivi Oy
Turun AMK, Salo
Oy Veikkaus Ab
Waseda University (Japan)
Vetcare Oy
Wyeth Denmark
Wyeth Finland
Wyeth Nordiska
Wyeth Norway
Yleisradio OY/TV 1,TV 2
Yliopiston Apteekki
Yritystaito Oy