Miten koulutustilaisuuksista saadaan enemmän irti?

Hyvin usein koulutustilaisuuksissa kouluttaja esitelmöi ja opiskelijat kuuntelevat. Vaikka käyttöön on otettu ryhmätöitä, ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä kysymyksestä, osa koulutettavista pysyy passiivisena.

Ryhmästä löytyy aina yksi tai kaksi aktiivista kantaa ottaavaa henkilöä, mutta millä saataisiin myös niiden hiljaisimpien ja passiivisten koulutettavien mielipiteet ja ajatukset esille?

Audience Response yleisöpalautejärjestelmä mahdollistaa ja saa juuri tämän ihmisjoukon mielipiteet ja äänen kuuluville.

Koulutuksen yhteydessä tehtävillä monipuolisilla kysymysvaihtoehdoilla saadaan mielipide äänestysmittareilla kaikilta mukana olevilta aidosti ja nopeasti. Lisäksi saadaan selville, onko koulutuksen keskeisimmät viestit menneet perille ja mihin asioihin koulutusta vielä pitää painottaa.

Myös aikaa vievät perinteisesti paperilomakkeella kerätyt “loppukyselyt”, jossa tiedustellaan koulutuksen tasoa, arvioita kouluttajista jne. saadaan nopeasti ja tehokkaasti toteutettua ja mikä parasta kyselyn tulokset tallentuvat suoraan järjestelmään, josta niitä voi heti alkaa työstää.